Ліквідація ЗНПІФ "Івекс Еквіті"

28 Сентября, 2021

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ


Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Івекс Еквіті»


 


Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Івекс Еквіті» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент» (ЄДРІСІ 2321700) (далі – Фонд), в особі Голови Ліквідаційної комісії Петрука Андрія Феодосійовича, повідомляє, що 22.09.2021 року загальними зборами учасників Товариства (Протокол №22/09/2021 від 22.09.2021 р.) було прийнято рішення про припинення Фонду, шляхом ліквідації у зв’язку із закінченням його строку діяльності (пункт 2 частини другої ст. 46 Закону України «Про інститути спільного інвестування»).


Вимоги кредиторів до Фонду приймаються Ліквідаційною комісією Фонду у письмовій формі з обов’язковим додаванням документів (засвідчених відповідно до законодавства копій документів), які підтверджують наявність у кредиторів таких вимог, оформлених відповідно до чинного законодавства, за адресою місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7. Строк пред’явлення кредиторами вимог становить два місяці з дати цього повідомлення.


Контактний телефон Ліквідаційної комісії: 044 590 54 54